Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1855
Title: Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"
Authors: Гревцева, Наталія Вячеславівна
Степанькова, Галина В'ячеславівна
Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Keywords: наукові розробки
науково-дослідницька діяльність
наукознавство
методичні рекомендації
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методологія та організація наукових досліджень: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" / уклад.: О.Г. Шидакова-Каменюка, Н.В. Гревцева, Г.В. Степанькова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 37с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є одержання студентами знань про науково-дослідну діяльність і набуття навичок проведення самостійних досліджень. Метою лабораторного практикуму є засвоєння методів математичного планування, що дозволяють відшукати оптимальні умови проведення технологічного процесу
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1855
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_Лаб_Метод_наук_досл.pdf297,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools