Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
Title: Застосування дескрипторно-профільного методу дегустаційного аналізу під час оцінювання органолептичних показників якості арахісових паст
Authors: Ленерт, Світлана Олександрівна
Хоменко, Ольга Олексіївна
Хацкевич, Юрій Миколайович
Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Keywords: дегустаційна оцінка
арахісові пасти
органолептичні показники
кольорові характеристики
Issue Date: 2017
Citation: Застосування дескрипторно-профільного методу дегустаційного аналізу під час оцінювання органолептичних показників якості арахісових паст / С.А. Ленерт, О.О. Хоменко, Ю.М. Хацкевич та ін. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 261-262.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ленерт,Хоменко,Хацкевич,Дубініна.pdf103,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.