Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2079
Title: Аналіз мінерального та вітамінного складу насіння чіа
Authors: Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Шкляєв, Олексій Миколайович
Рогова, Алла Леонідівна
Keywords: аналіз
мінеральний склад
насіння чіа
вітамінний склад
Issue Date: 2017
Citation: Шидакова-Каменюка О. Г. Аналіз мінерального та вітамінного складу насіння чіа / О.Г. Шидакова-Каменюка, О.М. Шкляєв, А.Л. Рогова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 315-316.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2079
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шидакова-Каменюка,Шкляєв,Рогова.pdf105,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.