Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2143
Title: Наукове обгрунтування комбінованих процесів та розробка ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини
Authors: Терешкін, Олег Георгійович
Keywords: комбінований процес
математична модель
овочева сировина
ресурсозбереження
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Терешкін, О. Г. Наукове обгрунтування комбінованих процесів та розробка ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини: дисертація ... д-ра техн. наук, спец.: 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв / О.Г. Терешкін; наук. консультант Г.В. Дейниченко; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 345 с. + дод.: 251с. – Бібліогр.: 305 назв.
Abstract: Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню комбінованих процесів та розробці ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини. Доведено необхідність створення і впровадження у виробництво екологічно безпечного універсального і багатоопераційного компактного устаткування, що дозволлить переробляти різні види овочевої сировини та випускати продукцію високої якості. Розроблено науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення овочевої сировини. Розроблено оригінальні методики та установки, за допомогою яких отримані експериментальні данні, що підтверджують адекватність висунитих теоретичних моделей процесів очищення овочів, а також ефективніість використання комбінованих способів та актуальність створення нового ресурсозберігаючого устаткування. Визначено раціональні режими та конструктивні параметри устаткування для проведення комбінованих процесів очищення плодів солодкого перцю, бульб картоплі та цибулі ріпчастої та розроблено апарати для їх реалізації. Розробленорекомендації щодо використання устаткування для очищення овочевої сировини комбінованим способом, технічну документацію та проєкт технічних умов на виготовлення експериментальних зразків. Встановлено підвищення технологічних показників комбінованих процесів очищення овочевої сировини з використанням інноваційного устаткування та його економічної ефективності.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2143
Appears in Collections:2014 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дис д-ра техн наук Терешкина О.Г..pdf32,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.