Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2265
Title: Методологія та організація наукових досліджень. Опорний конспект лекцій для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"
Authors: Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Кучерук, Зіновія Іванівна
Степанькова, Галина В'ячеславівна
Keywords: наукові розробки
науково-дослідницька діяльність
науковці
наукознавство
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методологія та організація наукових досліджень: опорний конспект лекцій для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" / уклад.: О.Г. Шидакова-Каменюка, З.І. Кучерук, Г.В. Степанькова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 56 с.
Abstract: Використання наукового потенціалу вищої школи, поліпшення якості підготовки фахівців, виховання в них потреби наукового пошуку під час розв'язання професійних завдань у практичній діяльності зумовлює необхідність викладання курсу "Методологія та організація наукових досліджень". Вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" є першим етапом в організації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2265
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.051290468.pdf815,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools