Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2374
Title: Методи контролю продукції харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології"
Authors: Постнова, Ольга Миколаївна
Касабова, Катерина Рубенівна
Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Шматченко, Наталя Василівна
Keywords: виробництво
лабораторні роботи
контроль харчової продукції
методичні рекомендації
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методи контролю продукції харчових виробництв: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" / уклад.: О.М. Постнова, К.Р. Касабова, О.Г. Шидакова-Каменюка, Н.В. Шматченко; Харківський держ. унів-тет хатчування і торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 129 с.
Abstract: Цей зошит буде керівництвом до підготовки і виконанння лабораторних робіт З курсу "Методи контролю продукції харчових виробництв", до вивчення якого ти приступаєш. Він називається робочим, тому що припускає запис в ньому результатів дослідження якості харчових продуктів в ході лабораторних занять. Обсяг матеріалу в робочому зошиті відповідає робочій програмі курсу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2374
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методы_контроля_метод._рекоменд.(2).pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools