Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3368
Title: Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної цінності
Authors: Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Попова, Тетяна Миколаївна
Ленерт, Світлана Олександрівна
Іванніков, Павло Васильович
Гершун, Валерія Сергіївна
Холодна, Анна Вікторівна
Keywords: Патент № 128764
Issue Date: 10-Oct-2018
Citation: Патент України на корисну модель № 128764, МПК (2018.01) A21D 13/00 A21D 2/00. Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної цінності / Дубініна А.А., Попова Т.М., Ленерт С.О., Іванніков П.В., Гершун В.С., Холодна А.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2018 02978; заявл. 23.03.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл.№ 19.
Abstract: Гречаний хліб підвищеної харчової та біологічної цінності містить борошно пшеничне 1-го сорту, дріжджі, сіль кухонну. Як збагачувальний компонент використовується борошно гречане та борошно житнє обдирне, як дріжджі використовується суха закваска O-tentic Slovian, додатково вноситься ферментний препарат Пентопан 500 BG з геміцелюлолітичною активністю.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3368
Appears in Collections:Перелік патентів за 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128764.pdf205,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.