Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3454
Title: Експертиза товарів. Методичні вказівки з підготовки, оформлення і захисту курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємницво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»)
Authors: Акмен, Вікторія Олександрівна
Сорокіна, Світлана Вікторівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: експертиза
митна справа
ринкова економіка
експертиза товарів
біржова діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза товарів: методичні вказівки з підготовки, оформлення і захисту курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємницво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі») / уклад.: В.О. Акмен, С.В. Сорокіна, В.В. Колесник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 59 с.
Abstract: Курсова робота з «Експертиза товарів» являється проміжним етапом у підготовці фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і передбачає розвинення елементів наукової творчості, самостійності у проведенні теоретичних досліджень та проведенні експериментальної роботи у наукових лабораторіях для підвищення компетентності і фахового рівня знань. Мета виконання курсової роботи з «Експертизи товарів» – навчити майбутніх фахівців теоретичним основам і практичним навичкам проведення експертизи товарів в умовах ринкової економіки з використанням теоретичних та прикладних досягнень у сфері підприємицтва, торгівлі та біржової діяльності щоб попередити проникненню на внутрішній ринок неякісних та заборонених товарів і своєчасно виявити порушення законодавства з правил експортно-імпортних поставок.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3454
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.2п_поз.81.pdf499,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools