Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3793
Title: Наукові принципи зберігання харчових продуктів. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 «Харчові технології»
Authors: Гревцева, Наталія Вячеславівна
Шидакова-Каменюка, Олена Гайдарівна
Касабова, Катерина Рубенівна
Keywords: зберігання харчових продуктів
фізико-хімічні процеси
абіотичні фактори
особливості зберігання
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Наукові принципи зберігання харчових продуктів: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 «Харчові технології» / уклад.: Н.В. Гревцева, О.Г. Шидакова-Каменюка, К.Р. Касабова.; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 34 с.
Abstract: Лабораторний практикум має за мету закріпити теоретичні знання, отримані на лекційних заняттях, щодо принципів зберігання продуктів; технологічних факторів, що впливають на якість та терміни зберігання харчової сировини; змін, що відбуваються у продуктах під час зберігання, та їх наукового обгрунтування; забезпечення відповідних умов зберігання для різних груп продуктів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3793
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 .2_поз.18.pdf561,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools