Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4276
Title: Експертиза товарів. Пакет контрольних завдань для замірювання поточних і залишкових знань для студентів, що навчаються за спеціальністю 0.76 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній рівень магістерський
Authors: Одарченко, Дмитро Миколайович
Карпенко, Зінаїда Павлівна
Лісніченко, Олена Олександрівна
Keywords: експертиза
товарознавча експертиза
експертиза товарів
тести
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза товарів: пакет контрольних завдань для замірювання поточних і залишкових знань для студентів, що навчаються за спеціальністю 0.76 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній рівень магістерський / уклад.: Д.М. Одарченко, З.П. Карпенко, О.О. Лісніченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 204 с.
Abstract: Тестовий контроль забезпечує: об’єктивність оцінки на основі використання єдиного критерію аналізу тесту; прозорість і гласність результатів контролю; зниження психологічного навантаження на студента і викладача; розвиток індивідуально-диференційованого підходу до навчання та самостійної роботи студентів; ритмічність в процесі всього семестру; економію часу на контроль при великому обсязі підконтрольного матеріалу (змістовних модулів, тем чи всього теоретичного курсу дисципліни); можливість одночасного контролю великої аудиторії при відносно невеликих витратах часу на його проведення; підвищення рівня навчання та методичні роботи викладача.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4276
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.62.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.