Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4521
Title: Фінанси підприємств. Візуальне супроводження дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським рівнем)
Authors: Лачкова, Людмила Іванівна
Лачкова, Вікторія Миколаївна
Keywords: кредитування
оподаткування
фінансово-господарська діяльність
нормативні акти
фінансове планування
фінансова санація
фінанси підприємств
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Фінанси підприємств: візуальне супровод. дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим (бакалаврським рівнем) ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л.І.Лачкова, В.М. Лачкова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2019. – 92 с.
Abstract: Візуальне супроводження складено згідно з програмою та робочою навчальною програмою дисципліни «Фінанси підприємств». До кожної теми подано таблиці, схеми, рисунки, які унаочнюють зміст лекцій. Для підготовки візуального супроводження використано сучасні науково-методичні розробки з фінансів підприємств, законодавчі та нормативні акти, які регулюють правила фінансово- господарської діяльності підприємств в Україні.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4521
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
візуал_ФП_фін_підпр_репозитарій.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.