Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5601
Title: Enterprises’ economic activity stimulation as a driver of national economy sustainable development
Other Titles: Стимулювання економічної активності підприємств як драйвер сталого розвитку національної економіки
Authors: Крутова, Анжеліка Сергіївна
Кащена, Наталія Борисівна
Чміль, Ганна Леонідівна
Krutova, Angelica
Kaschena, Natalia
Chmil, Hanna
Keywords: підприємство
економічна активність
стимулювання
сталий розвиток
національна економіка
enterprise
economic activity
stimulation
sustainable development
national economy
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Krutova А. Enterprises’ economic activity stimulation as a driver of national economy sustainable development / A. Krutova, N. Kashchena, H. Chmil // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 1 (31). – С. 162-173. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(31)
Abstract: The research paper is devoted to the study of the certain sectors of the national economy economic activity current state and areas of its stimulation at the enterprise level for the sustainable development goals implementation providing. Monitoring of social and economic development rating positions of Ukraine in the world community is carried out. Priority vectors of enterprises’ economic activity stimulation at the state level are determined. Глобалізація та інтеграція як провідні драйвери зростання сучасної світової економіки визначають необхідність зміни пріоритетів національного економічного розвитку та формування довготривалих конкурентних переваг. Нагальна потреба регенерації та забезпечення економічного зростання господарської системи України в новому техніко-технологічному й організаційному форматах актуалізують дослідження проблематики її економічної активності та соціально-економічного розвитку як в цілому, так і в розрізі окремих елементів (галузь, регіон, підприємство). Метою статті є моніторинг потенціалу економічного розвитку України та економічної активності окремих галузей національної економіки для обґрунтування механізмів і напрямів стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності на державному рівні. Унаслідок моніторингу виявлено погіршення рейтингових позицій соціально-економічного розвитку країни у 2019 році відносно попереднього періоду за глобальними індикаторами конкурентоспроможності, інновацій, інвестиційної привабливості й податкового навантаження бізнесу та зростання за індексами легкості ведення бізнесу, економічної свободи та процвітання. Зазначено, що важливими передумовами подальшого сталого розвитку є покращення якості ділового середовища, налагодження взаємовигідного співробітництва держави та приватного бізнесу в усіх сферах і на всіх рівнях та пожвавлення економічної активності підприємницьких структур. Доведено, що домінантою відродження національної господарської системи є вдосконалення державного управління, бізнес-рішення та технології, здатні забезпечити кількісне та якісне відновлення потенціалу окремих підприємств і поєднання їх бізнес-стратегій із глобальними пріоритетами розвитку. Визначено магістральні вектори покращення індикаторів соціальноекономічного розвитку України на державному рівні, зокрема завершення судової реформи, створення спеціальних територій з пільговим режимом, відкриття ринку землі, скасування податку на прибуток та запровадження податку на виведений капітал, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності та досягнення пріоритетів розумного, сталого та інклюзивного зростання. Обґрунтовано напрями вдосконалення державної політики у фінансовій та інноваційно-інвестиційній сферах, орієнтовані на створення передумов забезпечення бажаного рівня економічної активності підприємств.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5601
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 31. - 2020 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf852,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.