Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5695
Title: Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствами
Authors: Чміль, Ганна Леонідівна
Keywords: аналіз
торговельні підприємства
облік
капітал
ефективність
управління
оптимальна структура
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Чміль, Г.Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними підприємствами: дисертація … канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Г.Л. Чміль; наук. керівник Н.Б. Кащена; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 321 с. - Бібліогр.: 323 назв.
Abstract: Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу капіталу для підвищення ефективності системи управління торговельними підприємствами. У роботі досліджено сутнісні характеристики капіталу з позиції джерел фінансування активів і сформульовано дефініцію капіталу торговельного підприємства; обгрунтовано класифікацію капіталу підприємства торгівлі для побудови моделей обліку та відображення капіталу у звітності, аналізу формування і використання капіталу, виконання зобов'язань за ним. Запропоновано модель облікової політики в частині власного і позикового капіталу за основнимі додатковим функціоналом, що дозволило розробити нові методичні підходи до відображення на рахунках обліку інформації щодо виникнення і виконання зобов'язань за кредитами, облігаційними позиками та факторингом. Відповідно до внесенних пропозицій розроблено систему регістрів бухгалтерського обліку та формування управлінської звітності з власного і позикового капіталу. Обгрунтовано організаційно-методичні засади обліку капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління торговельним підприємством. Запропоновано структурно-логічну модель методики аналізу капіталу підприємства торгівлі. Розроблено детерміновані і стохастичні моделі для кількісної оцінки впливу чинників мікрорівня на зміну оборотності та рентабельності капіталу торговельного підприємства. Запропоновано методичний інструментарій визначення бажаних обсягів та оптимальної структури капіталу для дослідження підприємства.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5695
Appears in Collections:2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis (4).pdf4,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.