Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6584
Title: Спосіб виробництва склеєних ковбасних оболонок зі свинячих черев
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Онищенко, В'ячеслав Миколайович
Пак, Андрій Олегович
Янчева, Марина Олександрівна
Большакова, Вікторія Анатоліївна
Дроменко, Олена Борисівна
Інжиянц, Самвел Тігранович
Keywords: Патент № 148189
Issue Date: 14-Jul-2021
Citation: Патент України на корисну модель № 148189, МПК (2021.01) A22C 13/00 A22C 17/14 (2006.01). Спосіб виробництва склеєних ковбасних оболонок зі свинячих черев / Михайлов В.М., Онищенко В.М., Пак А.О., Янчева М.О., Большакова В.А., Дроменко О.Б., Інжиянц С.Т.; заявник та патентоволоділець Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. - № u 2021 01371; заявл. 18.03.2021; опубл. 14.07.2021, Бюл.№ 28.
Abstract: Спосіб виробництва склеєних ковбасних оболонок зі свинячих черев включає промивання некондиційних за розмірами черев тварин, їх шлямування, калібрування, розрізання у повздовжньому напрямку, укладання одержаної стрічки на оправку, яка має діаметр та довжину відповідну кондиційним розмірам оболонки ковбас з частковим перекриттям крайових ділянок, подальше сушіння, дублення сухих склеєних оболонок зі свинячих черев у 0,1-3,0 % водних розчинах таніну харчового та їх повторне висушування. Розташування рядів кишкових стрічок здійснюють по гвинтовій лінії, тривалість дублення становить 0,5-24,0 год. Після чого оболонки витримують у 1,0-17,0 % водних розчинах гліцерину протягом 5-30 хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6584
Appears in Collections:Перелік патентів за 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148189.pdf156,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.