Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/815
Title: Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах
Authors: Єсінова, Ніна Ігорівна
Карауш, Анна Ігорівна
Нікітіна, Олена Вікторівна
Keywords: міграція
міжнародна трудова міграція
зовнішні та внутрішні механічні рухи мешканців
ринок праці
мігранти
іммігранти
емігранти
репатріація
migration
international labor migration
both external and internal mechanical movement of residents
labor market
migrants
immigrants
emigrants
repatriation
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Єсінова, Н.І. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах / Н.І. Єсінова, А.І. Карауш, О.В. Нікітіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2016. - Вип.1 (23). – C. 124-131.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг; 1(23)
Abstract: Досліджено суть і сучасний стан трудової міграції в Україні, зокрема динаміку еміграції та імміграції. Визначено структуру трудових мігрантів за гендерною ознакою, віковими групами, рівнем освіти та сферою зайнятості. Досліджено географічну спрямованість і рівень участі різних регіонів України в трудовій міграції, виявлено причини такого розподілу. Проведено аналіз ситуації на ринку праці та відтворення робочої сили в Україні та світі, динаміки рівня безробіття та розміру заробітної плати. Проаналізовано динаміку грошових переказів з-за кордону та їх розподіл за країнами. Доведено вплив цих переказів на добробут сімей мігрантів та економіку країни в цілому. Здійснено порівняльний аналіз міграційної політики України зі світовою практикою, у тому числі щодо репатріації трудових мігрантів. Запропоновано заходи для покращення міграційної політики в Україні
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/815
ISSN: 2312-394X
Appears in Collections:Вип. 23. - 2016 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sec3-e-2016-1-5.pdf149,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.