Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/880
Title: Квантитативні одиниці сучасної англійської мови
Authors: Муравйова, Олена Миколаївна
Кравцова, Тетяна Анатоліївна
Король, Аліна Валентинівна
Keywords: квантитативність
квантитативні одиниці
системність
функціональне навантаження
мовне поле кількості
функціонально-семантичне поле кількості
семантична деривація
нумеральне сполучення
лексикалізація квантитативних одиниць
маргінальна зона
quantity
quantitative words
functional transformation
linguistic field of quantity
functional-semantic field of quantity
numeral expression
semantic derivation
lexicalization of quantitative units
marginal zone
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Муравйова, О.М. Квантитативні одиниці сучасної англійської мови / О.М. Муравйова, Т.А. Кравцова, А.В. Король // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2015. - Вип.1(21). - C.405-413.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг; 1 (21)
Abstract: Досліджено квантитативні одиниці сучасної англійської мови, ідентифіковано їх статус у мові та мовленні. Виявлено структурні та комбінаторні можливості кількісних одиниць, текстові модифікації нумеральних сполучень в англомовних текстах, розглянуто процес їх десемантизації у фразеологічному контексті, окреслено перспективи подальшого дослідження квантитативних одиниць
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/880
ISSN: 2312-394X
Appears in Collections:Вип. 21. - 2015 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sec5-e-2015-1-6.pdf274,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.